Uusi sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava yhdistys perustettu

Trans ry:n tehtävänä on kantaa sukupuolivähemmistöön kuuluvien* yhteisön ääni yhteiskunnan jokaiselle tasolle, arkielämän tilanteista aina poliittisiin päätöksentekoprosesseihin asti. Yhdistyksen tavoitteena on toimia sukupuolivähemmistöjen ja päättäjien vuorovaikutuksen mahdollistajana.