Trans ry on sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa edistävä järjestö. Sen toiminta on yhteisölähtöistä.


Nothing about us without us

Trans ry:n toiminta-ajatuksena on, että yhteisö on ensisijainen lähde kaikelle toiminnallemme. Me emme erottele asiantuntijuutta ja aktivismia.


Resist the cistem

Meistä jokainen on arvokas sellaisenaan eikä meidän ole tarve sopeutua sukupuolinormeihin. Me haluamme edistää erityisesti yhteisömme näköistä aktivismia.


Sukupuolivähemmistöön kuuluvalla henkilöllä tarkoitetaan yhdistyksemme toiminnassa ihmisiä, jotka eivät ole cissukupuolisia eivätkä siis identifioidu syntymässä määritellyn sukupuolen mukaan.